Настилки за производствени помещения и складове

С продукти на Quartzline са изградени подовите настилки за производствени помещения, халета, цехове, заводи, складове от лека, тежка, химическа и други промишлености в множество обекти в България и чужбина. Попадащите в тази категория предприятия обикновено стартират своята дейност директно върху шлайфани бетонови настилки. С течение на времето бетона проявява своите недостатъци, които се изразяват в:
Разпрашаване на повърхностния слой в следствие на механично триене, водещо до замърсена продукция, прашни стоки, нездравословни условия на работа за работниците;
Обрушване на прорязаните фуги при полагането на бетоновата настилка, водещо до затруднено и рисково движение на палетни колички, мотокари и други подемни устройства;
Омасляване и замърсяване с химически препарати, поради порьозността на бетоновата основа и невъзможността за отстраняване на попитите течности и други.

Решенията на Quartzline за отстраняване на посочените проблеми се извършват в две основни направления:

ПРЕВАНТИВНО – Непосредствено след полагане на бетоновата основа, същата се защитава с тънкослойни системи Quartzline, съобразявайки се със спецификата на производство в предприятието – механично натоварване, химическа и топлинна агресия. Прилагането на системите Quartzline на този етап е въпрос на дългосрочна перспектива при експлоатацията на подовете и бюджет на инвеститора.

ПОСЛЕДВАЩО – След проявяване на посочените проблеми, предприемане на репариращи действия със защитните подови системи на Quartzline. При този вариант възниква неудобството от това, че полагането на фините защитни покрития ще се извършва в условията на вече работещо предприятие.

Реализирани проекти на Quartzline в производства, складове, халета, цехове и заводи:

 • Авиационно хале край летище София – 5 000 кв.м
 • Фикосота, гр.Шумен – 1 500 кв.м.
 • SEBN Завод за кабели – 9 000 кв.м.
 • ЕМКА, гр. Севлиево – 1 000 кв.м.
 • АГРОПОЛИХИМ АД, гр. Девня – 500 кв.м.
 • Калинел, Троян, Доставчик на IKEA – 3 000 кв.м.
 • Завод за акумулатори Енерсис АД – 1 000 кв.м.
 • VOLKSWAGEN България
 • AUDI България
 • Зеленчукова борса Слатина – 500 кв.м.
 • Биодизел, гр. Сливо поле – 1 000 кв.м.