За нас

Кои сме ние?

След 17 години усилен труд Кварцлайн се превърна в лидер на пазара на индустриални и декоративни подови настилки. Стотиците хиляди квадратни метри, положени в различните сектори на индустрията и бита, са нашата визитна картичка. Благодарим на всички, които ни се довериха и избраха да работим заедно.

С опитен екип, мощна екипировка, нови технологии и ново мислене сме готови да помогнем във Вашите нови проекти.

Какво ще получите от нас:

  • Кратки срокове на изпълнение,
  • Качествени настилки с висока гаранция,
  • Най-икономичната подова система за конкретния обект,
  • Безплатни консултации на всички етапи,
  • Поддръжка и бърз сервиз.

Над 700 000 квадратни метра настилки

За седемнадесет години фирмата е положила над 700 000 кв. м. индустриални подове. Най-много реализирани проекти има в месопреработвателните предприятия, млекопреработвателните, хлебопроизводството, сладкарството и др. Водещи фирми от тези браншове са клиенти на Quartzline. Продуктите на фирмата са в пълно съответствие с високите изисквания към тези предприятия относно хигиеничност, добри производствени практики и внедряването на системата НАССР.

Фирмата ползва ноу-хау от Холандия и Германия, където се залага на масивните и дебели подови покрития. Настилките могат да се полагат, както в нови предприятия, така и в помещения с обрушени и компрометирани основи от всякакъв вид – бетони, замазки, теракота и др.

Пакета от продукти на Quartzline дава възможност за съобразяване със спецификата на дейността на всеки клиент и предлагане на различни решения. В едно предприятие, могат да бъдат приложени повече от една система, съобразно това за какво се използват различните помещения. Фирмата разполага с решения за хранително-вкусовата промишленост, складове, магазини, фармацевтика, подземни паркинги, хотели, офиси, както и за дома. За приложимостта на продуктите си разполага с необходимите сертификати и дава на своите клиенти изгодни гаранционни условия.

Quartzline разполага с подготвени специалисти и машинен парк, което позволява качествено и бързо полагане на голям обем тежки, индустриални, химично и топлоустойчиви подове. Ползването на материали собствено производство прави продуктите на фирмата уникални и на практика безгранични в цветово отношение. Изключително добрата връзка със стария под е благодарение на безкомпромисната холандска технология за подготовка на основата и полагане на основното подово покритие.

Политиката на фирмата се формира в дългосрочен аспект, като целта е изграждането на качествени подови настилки, добра репутация и европейски стандарт.