Подови за фабрики и магацини

Со производите на Quartzline се изградени подовите за фабрики, хали, работилници, фабрики, магацини од лесна, тешка, хемиска и други индустрии во повеќе објекти во Бугарија и странство. Тие што спаѓаат во оваа категорија обично ја стартуваат својата дејност директно на исполирани бетонски подови. Со текот на времето бетонот ги покажува своите недостатоци, кои што се изразуваат во:
Распрскување на површинскиот слој во последица на механичко триење, доведува до загадена продукција, правливи стоки, нездрави услови на работа за работниците;
Обрушване на исечените фуги при поставувањето на бетонските подови, доведува до отежнато и ризично движење на палетни колички, вилушкари и други уреди со дигалки;
Измрсување и загадување со хемиски препарати, поради порозност на бетонска основа и неможноста за отстранување на впиените течности и други..
Решенијата на Quartzline за отстранување на посочените проблеми се изведуваат во две главни насоки:

ПРЕВЕНТИВНО – Веднаш по положување на бетонската основа, истата се заштитува со тенките системи Quartzline почитувајќи ја специфичноста на производство во претпријатието – механичко оптоварување, хемиска и термичка агресија. Примената на системите Quartzline на оваа фаза е прашање на долгорочна перспектива при експлоатацијата на подовите и буџет на инвеститорот.

ВО РЕЗУЛТАТ НА – По развивање на посочените проблеми се преземаат дејствија за поправка со заштитните подни системи на Quartzline. При оваа опција се јавуваат непријатностите од тоа дека поставувањето на фините заштитни облоги ќе се врши во услови на претпријатие што веќе работи.

Завршени проекти на Quartzline во производства, магацини, хали, работилници и фабрики:

 • Авиациска хала крај аеродромот во Софија – 5 000 кв.м
 • Фикосота, гр.Шумен – 1 500 кв.м.
 • SEBN Фабрика за кабли – 9 000 кв.м.
 • ЕМКА, гр. Севлиево – 1 000 кв.м.
 • АГРОПОЛИХИМ АД, гр. Девня – 500 кв.м.
 • Калинел, Троян, Доставувач на IKEA – 3 000 кв.м.
 • Фабрика за акумулатори Енерсис АД – 1 000 кв.м.
 • VOLKSWAGEN България
 • AUDI България
 • Зеленчукова берза Слатина – 500 кв.м.
 • Биодизел, гр. Сливо поле – 1 000 кв.м.