Опрема

Quartzline поставува подови во мали, средни и големи објекти и простории. Фирмата располага со потребната опрема и материјали за покривање на подови со различни системи. Технологиите, кои што се користат дозволуваат поставување врз повредени основи од различен вид – бетони, малтер, теракота. Тим од 20 поставувачи се грижи за изборот на производите и поставувањето на тротоарите.

Quartzline има професионална опрема за поставување на подови, кое што дозволува брзина и квалитет на изработка. Во опремата има машини за отстранување на плочки, линолеум и други; машини за детонација; секачи за бетон; брусилки; фугорези; машини за поставување; инсталација за боење на кварцен песок и други. Фирмата располага исто така и со сопствени агрегати за еднофазна и трофазна струја, бобкат и камиони со носивост до 10 тони.
Тимот на Quartzline ќе предложи соодветни решенија за подовите во зависност од употреба и товарот во просториите.

Екипа на Quartzline ще предложи подходящите решения за подовите настилки в зависимост от използването и натоварването в помещенията.

Прилагани системи од Quartzline:

  • мортарни,
  • саморазливна,
  • посипки.

Користени материјали за подовите:

  • епоксидни смоли,
  • полиуретански смоли,
  • акрилатен дисперзии,
  • битумен.

Положени поврщини до 2015 година – над 300 000 кв. м.