Подови

Quartzline предлага широка палета от подови наменети за различни производства, општествени згради и домови. Производите на фирмата се одликуваат со висок квалитет, издржливост на премазите и разновидност од бои и материјали. Екипата на фирмата се грижи за поставувањето на подовите и периодични инспекции на готовите подови.

ПОДОВИ СО РАЗЛИЧНА НАМЕНА:

Прехрамбена индустрија

shadow

Фабрики и магацини

shadow

Паркралишта и гаражи

shadow

Декоративни подови

shadow