Изпълнени проекти за над 100 хиляди кв. м. за 2020 година

Изпълнени проекти за над 100 хиляди кв. м. за 2020 година

През 2020 година фирма Кварцлайн изпълни проекти за над 100 хилади квадратни метра.