Подови за прехрамбената индустрија

Подовите на Quartzline за прехрамбената индустрија одговараат на сите специфични барања за овие индустрии. Фирмата предлага различни производи во зависност од спецификациите на секоја индустрија. Подовите на Кварцлајн може да бидат поставени на бетони, малтери, теракот, повредени основи и други.

Подови наменети за различни фабрики за храни и напитоци: