Подови за конзервирање и преработувачката индустрија

Quartzline има подови премази наменети за поставување во индустријата за конзервирање и преработување. Во оваа индустрија има исклучително агресивна работна средина во однос на подовите. Повеќето од овошјето и зеленчукот, во нивниот процес на преработка, одделуваат висококиселински сокови кое што доведува до нагризување на подот. Во практиката сме виделе експлоатирани незаштитени бетонски подлоги со “соголен” премаз од обработката на многу саканите од нас пиперки, домати, цреши, вишни и др. Комбинацијата од суровини, вода, сол, препарати и други е секојдневие и бара соодветното справување. Целта на Quartzline е изградба на систем за подот, отпорен на наведената агресивна средина.
Премазите за подовите, кои што ги предлагаме, имаат редица предности за индустријата за конзервирање и преработување:

 • Брзо и лесно чистење,
 • Отпорни на хемиски препарати и киселини,
 • Овозможуваат миење со вода и со пареа,
 • Обезбедуваат сигурна работа, при што не се лизгаат,
 • Отпорни на удари и износување,
 • Може да се прават врз делумно оштетени подови,
 • Разновидност на подовите и бои,
 • Гаранција.

Фирми од индустрија за конзервирање и преработување, со премази за подови на Quartzline:

 • Родина, Попово – 1 400 кв.м.
 • ЕКОПЛОД, Велико Търново – 400 кв.м.
 • Свежи салати Живкови – 1 000 кв.м.
 • Vega Star, Бяла Слатина – 200 кв.м.
 • Роса АД, Попово – 350 кв.м.
 • Пелтина, гр. Искър – 2 000 кв.м.