Подови од Quartzline во „Телевизија Европа”

Настилки за новата сграда на Телевизия Европа

Подови од Quartzline во „Телевизија Европа”

Во 2015 г. Quartzline ги продолжи своите успешни проекти со клиенти од областа на медиумите. Во годините беа изработени подовите на БНТ1 – Студио 6 за новинарската емисија, Студио 1 за публицистички и други емисии. Убаво исполнување беше направено и на сцената на Шоуто на Слави, кое што го дополнува интериорот на студиото.

Пред неколку дена се заврши и целостното решение со под во новата зграда на „Телевизија Европа”. Канцеларискиот дел беше оформен во жолто и сино – фирмените бои на телевизијата. Студиото беше исполнето со саморазливен систем сатен, сообразно со барањата на тв операторите и техничките параметри.