Настилки за самолетни халета

Авионските хали крај аеродром Софија со нови подови

Quartzline уште еднаш успеа да го развие целиот свој потенцијал и капацитет со реновирање на подовите во авијациските хали крај аеродром Софија.

Неколку групи од професионални поставувачи работат на нанесувањето на подот систем Monitop на импресивните 5 000 квадратни метри. Намената на халетата бара посебен под и издржливост на механичко оптоварување. Во овој поглед подниот систем на Quartzline ги исполнува сите барања за квалитет и изработка.

Остануваат неколку дена до завршување на објектот, со што фирма Quartzline ќе додаде уште неколку илјади метри кон вкупната количина поставени системи Monitop и тие ќе надминат 85 000 кв.м.