Настилки за хранително-вкусова промишленост

Настилките на Quartzline за хранително-вкусовата промишленост отговарят на всички специфичните изисквания за тези производства. Фирмата предлага различни продукти в зависимост от особеностите на всеки бранш. Настилките на Кварцлайн могат да бъдат положени върху бетони, замазки, теракота, компрометирани основи и други.

Подови настилки предназначени за различни производства на храни и напитки: